Obchodní podmínky

 • Všeobecná ustanovení
 • Objednávání zboží
 • Dodací a platební podmínky
 • Reklamační řád
  • Výměna zboží, vrácení zboží
  • Projevení vady výrobku
 • Ochrana osobních údajů
 • Závěrečná ustanovení

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě AlpakaShop a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Marcela Luštická IČO 60925612 se sídlem Gočárova 1224, 500 02 Hradec Králové, zapsaná na Živnostenském úřadě v Hradci Králové, Střelecká 824/47 a kupujícího.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.alpakashop.cz Marcela Luštická a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

Potvrzením objednávky v našem internetovém obchodě potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, nákupním řádem, dodacími podmínkami a reklamačním řádem. Veškeré podané objednávky považujeme za závazné. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka, která neobsahuje předepsané náležitosti, se považuje za neplatnou. Prodávajícísi vyhrazuje právo na telefonické ověření informací uvedených v objednávce.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Objednávání zboží:

 • elektronickou objednávkou – přes internetový obchod
 • elektronickou poštou – emailem na info@alpakashop.cz
 • telefonicky – 604 230 931

Každá objednávka musí obsahovat:

 1. kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresu, email a telefonický kontakt)
 2. způsob platby
 3. objednávané výrobky, jejich označení, velikost a barvu

Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém přijdou, a to v co nejkratším možném termínu.
Veškeré uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

POZOR!!!
Vzhledem k tomu, že každý kus oblečení je originál, některé barevné odstíny se mohou trochu lišit!

Dodací a platební podmínky:

 1. Zásilky jsou zasílány poštou, platba probíhá formou dobírky.
 2. V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.
 3. Standardní cena balného a dobírkového poštovného je 120 Kč.
 4. Při tuzemských zásilkách v hodnotě nad 5.000 Kč se poštovné ani balné neúčtuje.
 5. Vyhrazujeme si právo upravit cenu balného a poštovného a případně i podmínky platby, a to zejména v případech, kdy je zboží zasíláno mimo Českou republiku.
 6. Zásilky lze platit i předem na náš účet u FIO Banky:
  • číslo účtu je 2700791658/2010
  • je nutno tuto formu platby uvést do poznámky při objednávce
 7. Platby ze zahraničí:
  • platba bankovním převodem, měna CZK
   • FIO Bank
   • 2700791658/2010
   • IBAN: CZ5920100000002700791658
   • BIC: FIOBCZPPXXX
  • platba bankovním převodem, měna EUR
   • FIO Bank
   • 2400859729/2010
   • IBAN: CZ6320100000002400859729
   • BIC: FIOBCZPPXXX

Reklamační řád:

Záruční doba na zboží činí 24 měsíců a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi.

Reklamace se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným, nesprávným použitím výrobku
 • mechanickým nebo chemickým poškozením
 • nesprávným skladováním výrobku
 • nedodržením doporučené údržby
 • důsledky živelné pohromy

Reklamace vyřizujeme do 30 dní v pracovních dnech na základě písemné žádosti.
Reklamované zboží doručte na korespondenční adresu i s písemným oznámením závady a daňovým dokladem (fakturou).
Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, emailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace.

V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok zákazníka na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. 

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Vrácené zboží doporučujeme pojistit.

Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícímu doručit do 14 dnů poté, co kupující zboží převzal. Zboží žádáme doručit v původním obalu, s visačkami identifikujícími zboží, kompletní a nepoškozené. Dále s originálním dokladem o koupi. Zboží zašlete na naší korespondenční adresu: Marcela Luštická, Gočárova 1224, Hradec Králové, 500 02.

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Doporučujeme toto zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou nese přepravce. Zákazníkovi bude vrácena kupní cena za zboží bezhotovostní platbou na bankovní účet sdělený zákazníkem.

Výměna zboží:

Zarezervujte si zboží, které budete chtít zaslat výměnou. Rezervaci můžete provést vytvořením nové objednávky, do košíku vložte zboží, které budete chtít zaslat výměnou, do poznámky k objednávce napište slovo "VÝMĚNA". Doprava s výměnou spojená je hrazena zákazníkem.

V případě, že nemáte možnost rezervovat si zboží pomocí objednávky, můžete zboží rezervovat telefonicky, případně emailem. Budete-li rezervovat zboží emailem, vyčkejte na potvrzení rezervace, abychom si byli jisti, že zboží, které budete chtít zaslat výměnou, máme skladem.

Při odeslání zboží zpět nám do faktury vyznačte zboží, které nám budete vracet a jakou velikost místo něj požadujete.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.